• German and Czech Makes & Models / Kohlert / VKS Models / Popular / Popular Super Alto 27XXX (!) Popular Super Alto 27XXX
  • German and Czech Makes & Models / Kohlert / VKS Models / Popular / Tenor 265510 (!) Tenor 265510
  • German and Czech Makes & Models / Kohlert / VKS Models / Popular / Tenor Serial Unknown (!) Tenor Serial Unknown