• 1 1
 • 1 1
 • 5 5
 • 8 8
 • Adolphe Sax AE Edouard Saxophone Adolphe Sax AE Edouard Saxophone
 • Bb Tenor 37xxx (1959) Bb Tenor 37xxx (1959)
 • Bb Tenor 54xxx Bb Tenor 54xxx
 • Bb Tenor 80138 Bb Tenor 80138
 • Bb Tenor 8701xx Bb Tenor 8701xx
 • Bb Tenor 90xxx (1984) Bb Tenor 90xxx (1984)
 • Bb Tenor 91368 (1986) Bb Tenor 91368 (1986)
 • Bb Tenor 98xxx (1991) Bb Tenor 98xxx (1991)
 • Bb Tenor 9xxx Bb Tenor 9xxx
 • Bb Tenor Serial # ? Bb Tenor Serial # ?